DET HÄR KAN KOMMA SOM EN ÖVERRASKNING FÖR MÅNGA, MEN DET BÄSTA RESULTATET NÅS MED DE BÄSTA RÅVARORNA

Till Classic Pizzas filosofi hör kompromisslöshet vad beträffar kvalitet
och det jobb vi utför samt en ovillkorlig kärlek till mat.

Vår filosofi

Dela dina erfarenheter med oss.